Правила користування міським автомобільним та електричним транспортом загального користування у місті Вінниці та населених пунктах, що входять до Вінницької міської об’єднаної територіальної громади

1. Загальні положення

 • Ціправила користування міським автомобільним та електричним транспортом загального користування у місті Вінниці та населених пунктах, що входять  до Вінницької міської об’єднаної територіальної громади (далі - Правила) визначають порядок отримання Транспортних послуг і їх оплати Пасажирами, права та обов'язки Пасажирів, а також взаємовідносини Перевізників, інших юридичних осіб, органів місцевої влади і самоуправління та Пасажирів під час надання Транспортних послуг.
 • Ці Правила обов'язкові для виконання усіма особами, які надають послуги перевезення міським автомобільним та/або електричним транспортом загального користування у місті Вінниці та населених пунктах, що входять  до Вінницької міської об’єднаної територіальної громади незалежно від форм власності (далі - Перевізники), а також юридичними особами, які забезпечують функціонування Автоматизованої системи обліку оплати проїзду, органами місцевої влади і самоврядування, а також Пасажирами.
 • Витяги з цих Правил у частині порядку оплати проїзду, прав, обов'язків та відповідальності Пасажирів і працівників Перевізників, які безпосередньо контактують з Пасажирами, назва, місцезнаходження і контактні дані Перевізників, а також інша візуальна інформація, яка вимагається законодавством України, повинні розміщуватись у салонах Транспортних засобів на видному та зручному для Пасажирів місці.
 •  Порядок проїзду та оплати транспортних послуг: «Ці Правила покликані забезпечувати постійність, надійність, безпечність та високу якість надання Транспортних послуг».

 

2. Визначення термінів

 • У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

Автоматизована система обліку оплати проїзду або АСООП - програмнотехнічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою Електронного квитка. Складовими АСООП, зокрема, є Реєстратори (Валідатори), Ручні реєстратори та Бортова консольна  система водія;

Багаж - речі, упаковані для перевезення предмети, розміром більше  60 х 40 х 20 см, але не перевищують 100 х 50 х 30 см,  вагою від 10 кг до 40 кг,             а також довгомірні предмети завдовжки більше 150 см та діаметром понад 10 см (крім лиж), які перевозяться Пасажиром;

Бортова консольна система водія - це пристрій, який знаходиться у кабіні Водія, виконує роль основної бортової системи, яка, зокрема, під’єднана до та здійснює управління Реєстраторами, а також використовується Водієм для продажу Квитків за готівку;

ВКС - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЯКАРТСЕРВІС", юридична особа, що створена за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 39547113;

Водій — особа, яка керує Транспортним засобом і має відповідне посвідчення встановленого зразка;

Депо - комплекс споруд, що забезпечують зберігання та технічне обслуговування
Транспортних засобів;

Диспетчер - особа, яка  регулює рух транспорту чи роботу Перевізника; Електронний квиток - проїзний документ встановленої форми, який після його реєстрації в АСООП дає право Пасажиру на одержання Транспортних послуг. Електронний квиток може бути разовим, який надає Пасажиру право на користування Транспортною послугою до кінця рейсу з моменту його реєстрації, з можливістю пересадки  протягом 30 хв. з моменту його першої реєстрації, або проїзним квитком тривалого користування, який дає право Пасажиру безлімітного користування Транспортними послугами протягом визначеного періоду, а також проїзним документом Пільгових категорій пасажирів. Зупинка - спеціально обладнаний пункт на Маршруті (Лінії) для посадки та висадки Пасажирів;

Інтервал руху - проміжок часу між відправленнями Транспортних засобів, що рухаються один за одним на певному Маршруті (Лінії); Картка - Персоналізована картка або Неперсоналізована картка;

Квиток - проїзний документ у паперовій формі, який може бути придбаний лише у Транспортному засобі, і який надає Пасажиру право на користування Транспортною послугою у цьому транспортному засобі  з моменту його придбання , але за умови руху в одному напрямку;

Контролер - належним чином уповноважена особа, яка здійснює контроль за оплатою Транспортних послуг Пасажирами;

Маршрут (Лінія) - напрямок руху Транспортного засобу за встановленим розкладом між визначеними та відповідно обладнаними пунктами на Зупинках;

Неперсоналізована картка - безконтактна смарткартка, яка відповідає стандарту ISO 14443, яка є носієм  Електронного квитка та яка не містить жодної інформації про Пасажира;

Пасажир - фізична особа, яка отримує Транспортну послугу користуючись
Транспортним засобом, перебуваючи в ньому, але не причетна до керування ним;

Персоналізована картка - безконтактна смарткартка, яка відповідає стандарту ISO 14443, що містить персональні дані Пасажира (в тому числі нанесені на неї у графічному вигляді), і може використовуватися як носій Електронного квитка;

Пільгові категорії пасажирів - пасажири, які відповідно до законодавства України мають право на пільгове користування Транспортними послугами;

Платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду платіжної картки, що використовується для ініціювання переказу грошей з рахунку Держателя платіжної картки з метою оплати вартості транспортних послуг;

Реєстратор (Валідатор) - встановлений у Транспортному засобі пристрій, за допомогою якого пасажир здійснює Реєстрацію Електронного квитка в АСООП;

Реєстрація Електронного квитка в АСООП - відображення в Автоматизованій системі обліку оплати проїзду  номеру валідатора, номеру транспортного засобу, маршруту, типу, списаного балансу,  дати та часу  надання Транспортної послуги з одночасним списанням Електронного квитка з Картки (списання не здійснюється для проїзних квитків тривалого користування та проїзних документів Пільгових категорій пасажирів);

Рейс - рух Транспортного засобу від початкової до кінцевої Зупинки Маршруту (Лінії);

Розклад руху - залежно від виду транспорту, графік (таблиця), що містить відомості про час, місце, послідовність виконання рейсу трамваями, тролейбусами, або сукупність графіків руху автобусів та маршрутних таксі за маршрутом;

Ручна поклажа - речі, упаковані для перевезення предмети, розміром  до 60 х 40 х 20 см,  або вагою до 10 кг, а також довгомірні предмети завдовжки до 150 см та діаметром до 10 см, які перевозяться Пасажиром;

Ручний реєстратор - переносний пристрій, за допомогою якого здійснюється перевірка належної Реєстрації Електронного квитка Пасажиром під час користування ним Транспортною послугою;

Транспортний засіб - автобус, трамвай , тролейбус або маршрутне таксі;

Транспортні послуги - перевезення пасажирів і їх Ручної поклажі та/або  Багажу міським автомобільним та електричним транспортом загального користування, а Транспортна послуга - будь-яке таке перевезення.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, уживаються у значенні, установленому статтею 1 Закону України «Про міський електричний транспорт», статтею 1 Закону України «Про автомобільний транспорт»,  постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1735,  постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 та Правилами надання послуг міського пасажирського автомобільного транспорту, що затверджуються органом місцевого самоврядування.

 

3. Порядок проїзду та оплати транспортних послуг

 • Кожному Пасажиру надається право на проїзд, провезення Ручної поклажі та/або Багажу у міському автомобільному та електричному транспорті загального користування міста Вінниці та населених пунктах, що входять  до Вінницької міської об’єднаної територіальної громади .
 • Проїзд, провезення Ручної поклажі та Багажу у міському автомобільному та електричному транспорті загального користування міста Вінниці та населених пунктах, що входять  до Вінницької міської об’єднаної територіальної громади  здійснюється у порядку, передбаченому цими Правилами.
 • Право на отримання Транспортних послуг надають Квитки та зареєстровані в АСООП Електронні квитки.
 • Квиток дає право на отримання Транспортної послуги з моменту його придбання Пасажиром ( лише в тому транспортному засобі, де його було придбано). Придбання Квитка здійснюється у Водія за готівку або шляхом оплати платіжною карткою, яка прикладається до Реєстратора, без друку паперового квитка. У випадку необхідності  друку паперового квитка , платіжна картка прикладається до Реєстратора  на других дверях.
 • Електронний квиток дає право на отримання Транспортної послуги в будьякому Транспортному засобі з моменту його Реєстрації в АСООП. 
 • Продаж Карток та Електронних квитків здійснюється через кіоски, магазини, автомати з продажу Електронних квитків, а також центри обслуговування пасажирів, веб-портал  та мобільний додаток. Пільгові категорії пасажирів безкоштовно отримують Персоналізовану картку з записаними Електронними квитками в центрах обслуговування пасажирів. 
 • У разі здійснення проїзду з пересадкою, пасажир проводить реєстрацію поїздки у кожному наступному транспорті загального користування без списання безоплатних поїздок в межах 30 хвилин.  Розрахунок компенсації перевізнику здійснюється відповідно до вартості проїзду у першому виді транспорту.
 •  Реєстрація Електронного квитка в АСООП здійснюється в такому порядку:
 1. під час посадки в транспортний засіб, пасажир проводить реєстрацію поїздки методом піднесення картки до валідатора;
 2. на інформаційному дисплеї валідатора відображається інформація про результат операції, залишок безоплатних поїздок, залишок суми коштів на картці, залишок поїздок та термін дії електронного квитка тривалого користування;
 3. на валідаторах налаштовується тайм-аут 30 хв., щоб запобігти повторній реєстрації під час проїзду в одному і тому ж транспортному засобі (тайм-аут актуальний тільки для транспортного засобу, де була проведена реєстрація поїздки);
 4. реєстрація проїзду супроводжуючої особи здійснюється шляхом натискання кнопки на валідаторі для зняття функції тайм-аут та повторного піднесення картки до валідатора;
 5. реєстрація  багажу здійснюється шляхом натискання кнопки на валідаторі для зняття функції тайм-аут та повторного піднесення картки до валідатора;
 6. у разі здійснення проїзду з пересадкою, пасажир проводить реєстрацію поїздки у кожному наступному транспорті загального користування (крім маршрутного таксі) без списання додаткових поїздок в межах 30 хв. Вартість проїзду визначається  відповідно до вартості проїзду у першому виді транспорту.

4. Продаж Карток та Електронних квитків, види Електронних квитків

 •  Пасажир може придбати Персоналізовану Картку в центрі обслуговування ВКС 
 •  Пасажир може придбати Неперсоналізовану Картку:
 1.  у кіосках та центрах обслуговування Пасажирів, які утримуються ВКС; 
 2.  у магазинах, кіосках юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які реалізують Картки на основі відповідних договорів, укладених з ВКС та стилістично візуалізовані для ідентифікації.
 •  Пасажир може придбати Електронні квитки:
 1. у кіосках, автоматах з продажу Електронних квитків, центрах обслуговування Пасажирів, які утримуються ВКС;
 2. у кіосках, магазинах, автоматах з продажу Електронних квитків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які реалізують Електронні квитки на основі відповідних договорів, укладених з ВКС;
 3. на веб-порталі сервісу,  або через мобільний додаток .
 • Види Електронних квитків: 
 1. разовий Електронний квиток з пересадкою - надає Пасажиру право на користування Транспортною послугою з можливістю пересадки протягом 30 хвилин  з моменту першої реєстрації;
 2. Електронний квиток тривалого користування з обмеженою кількістю послуг - надає Пасажиру право  користування транспортними послугами протягом визначеного періоду  та кількості транспортних послуг. Можуть одночасно діяти різні тарифи відповідно до періодів користування;
 3. Електронний квиток тривалого користування без  обмеження кількості послуг - надає пасажиру право безлімітного користування транспортними послугами протягом визначеного періоду. Можуть одночасно діяти різні тарифи відповідно до періодів користування.
 4. пільговий Електронний квиток надає право Пасажиру на користування транспортними послугами на безоплатній основі. Пільговий проїзд у Транспортному засобі не дає права на безоплатне перевезення багажу.

 

5. Порядок отримання Персоналізованої картки.

 • Для отримання Персоналізованої картки, особа, яка належить до Пільгової категорії пасажирів, повинна звернутися до центру обслуговування пасажирів ВКС та надати наступні документи:
  1. заяву-анкету про отримання Персоналізованої картки;
  2. документ, який посвідчує особу та картку фізичної особи-платника податків (за наявності);
  3. документ, який підтверджує, що особа належить до Пільгової категорії пасажирів;
  4. згоду на обробку персональних даних.
 • Для отримання Персоналізованої картки учня, студента,  особа повинна звернутися до центру обслуговування Пасажирів ВКС та надати наступні документи:
 1. заяву-анкету про отримання Персоналізованої картки;
 2. документ, який посвідчує особу та картку фізичної особи-платника податків (за наявності);
 3. документ, який підтверджує, що особа належить до учнів або студентів;
 4. згоду на обробку персональних даних. У випадку не досягнення особою 18 річного віку, така згода має бути надана законними представниками.
 • На одну Персоналізовану картку може бути зараховано не більше трьох видів Електронних квитків. 
 • Строк дії Персоналізованої картки становить 5 календарних років. У разі відсутності пошкоджень Персоналізованої картки термін  її дії може бути  подовжений.

 

6. Обов'язки, права та відповідальність працівників Перевізників.

 • Працівники Перевізників зобов'язані забезпечувати якісне обслуговування Пасажирів, які перебувають у салоні Транспортного засобу та на Зупинках, створювати для них необхідні зручності, вживати всіх заходів для запобігання нещасному випадку з ними або дорожньо-транспортній пригоді, надавати допомогу  особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення, які користуються Транспортними послугами, бути акуратно одягненими, ввічливими у спілкуванні з Пасажирами та одночасно вимагати від них неухильного виконання цих Правил.
 • Під час виконання службових обов'язків працівники Перевізників зобов'язані дотримуватися вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів, що регламентують роботу міського автомобільного та електричного транспорту загального користування, а також договорів про організацію надання Транспортних послуг.
 • У разі загрози безпеці руху працівники Перевізників зобов'язані здійснити термінові заходи щодо зниження швидкості руху або зупинки Транспортного засобу.
 • Перевізники несуть відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю і майну Пасажирів, а також довкіллю, згідно із законодавством.
 • У разі непередбачених подій, які спричинили зупинку Транспортного засобу на Маршруті (Лінії) більше ніж на 10 хвилин, підприємство на запит Пасажира надає довідку про тривалість затримки.
 • У разі виходу Транспортного засобу з ладу під час роботи на Маршруті(Лінії):
 1. Відповідно до п.34 «Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом» у разі виходу рухомого складу з ладу під час роботи на маршруті (лінії) пасажири, що платили вартість транспортної послуги, при пересадці на іншу одиницю рухомого складу повторно вартість проїзду не сплачують;
 • Водії під час роботи на Маршруті (Лінії) зобов'язані:
 1. мати посвідчення водія автобуса, трамвая, тролейбуса чи маршрутного таксі відповідної категорії, залежно від того, керування яким Транспортним засобом вони здійснюють;
 2. перед виїздом на Маршрут (Лінію) пройти медичний огляд, додержуватись визначеного режиму праці та відпочинку;
 3. перевіряти технічний та санітарний стан Транспортного засобу перед початком та в процесі роботи на відповідність вимогам законодавства України;
 4. під час роботи на Маршруті (Лінії) додержуватись вимог Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, цих Правил, посадової інструкції та виконувати вказівки Диспетчера;
 5. суворо дотримуватись визначеного Маршруту (Лінії) та Розкладу руху, забезпечувати безпечний та регулярний Рух; Регулярним вважається рух за розкладом при можливих відхиленнях: запізнення - не більш 2 хв., нагін - не більш 1 хв., якщо інтервал на маршруті більше 2 хв. При інтервалі менше 2 хв. допускається відхилення (запізнення або нагін)  до 1 хв.
 6. зупинятися на кожній визначеній Розкладом руху Зупинці, у тому числі при виїзді з Депо на Маршрут (Лінію) та заїзді до Депо;
 7. виїжджаючи на маршрут, водії трамваїв та тролейбусів повинні здійснювати перевезення пасажирів у попутному напрямку і оповіщати пасажирів про напрямок руху на зупинках. Прямуючи з маршруту в депо за розкладом, водій повинен здійснювати перевезення пасажирів у попутному напрямку і оповіщати пасажирів про напрямок руху на зупинках;
 8. не від'їжджати від Зупинки з відчиненими дверима Транспортного засобу і не відчиняти їх до повної зупинки, негайно зупинитися у разі відкривання дверей під час руху;
 9. під час зупинки продавати Пасажирам на їх вимогу Квитки;
 10. нагадувати пасажирам про необхідність оплати Транспортних послуг, реєстрації Електронного квитка в АСООП, пред'явлення Контролерові Квитка та надання йому Картки з метою перевірки Реєстрації Електронного квитка в АСООП, а також про те, що слід бути уважними та не забувати свої речі при виході з Транспортного засобу;
 11.  правильно й чітко оголошувати назву кожної Зупинки та наступної за нею, а при зміні Маршруту (Лінії) - оголошувати про це на кожній Зупинці;
 12. здійснювати висадку Пасажирів тільки на Зупинках, відкривши для цього всі двері;
 13. здійснювати регулювання  освітлення та опалювання транспортного засобу;
 14. вживати необхідних заходів для безпеки руху Транспортного засобу та Пасажирів;
 15. стежити за виконанням Пасажирами цих Правил, сприяти Контролерам у проведенні контролю оплати проїзду;
 16. перед зачиненням дверей постійно робити оголошення «Обережно, двері зачиняються»;
 17. очищати підніжки від снігу та льоду;
 18. надавати допомогу особам, які пересуваються на кріслах колісних, під час посадки у Транспортний засіб, обладнаний для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, та висадки з нього, у тому числі особисто піднімати і опускати механічні апарелі та механізми.
 • Водіям забороняється:
 1. порушувати Маршрут (Лінію), інтервал руху та Розклад руху;
 2. порушувати вимоги договору про організацію надання транспортних послуг;
 3. під час руху розмовляти з Пасажирами, продавати їм Квитки, їсти, пити, палити, слухати радіоприймачі, магнітофони та інші звуковідтворюючі пристрої, користуватись мобільними телефонами та іншими електронними мобільними пристроями.
 • Водії мають право:
 1. вимагати від Пасажирів виконання обов'язків, передбачених цими Правилами, а також норм поведінки в громадських місцях;
 2. вимагати від Пасажирів звільнення салону при порушенні ними даних Правил;
 3. перевіряти наявність та правильність оформлення документів у Контролерів.
 4. звертатися до працівників Національної поліції у разі порушення пасажирами громадського порядку;
 • Контролер зобов'язаний:
  1. мати службове посвідчення, нагрудний знак (жетон, картку тощо) з особистим номером контролера, прикріплений на лицьовому боці верхнього одягу, квитанції встановленого зразка, а також засоби, необхідні для вимірювання ваги та лінійних розмірів Багажу;
  2. попередньо повідомити Водія про початок проведення контролю, пред'явивши своє службове посвідчення;
  3. на першу вимогу Пасажира пред'явити своє службове посвідчення, повідомити про місце роботи, телефон та місцезнаходження роботодавця; 6.10.4. зробити відмітку про проведений контроль у відповідній дорожній документації.
 • Контролер має право:
 1. поза чергою входити в Транспортний засіб через передні двері;
 2. перевіряти додержання вимог цих Правил Пасажирами;
 3. накладати та стягувати штрафи за отримання пасажиром Транспортної послуги без придбання Квитка, без Реєстрації Електронного квитка в АСООП або з такою реєстрацією, але за допомогою Персоналізованої картки, яка була видана іншій особі.
 4. вимагати від Пасажирів виконання обов'язків, передбачених цими Правилами, а також норм поведінки в громадських місцях;
 5. вимагати від Пасажирів звільнення салону при порушенні ними даних Правил;
 6. звертатися до працівників Національної поліції у разі порушення пасажирами громадського порядку.

 

7. Обов'язки та права пасажирів

 • Пасажири повинні поважати працю працівників Перевізників, сприяти їм у виконанні службових обов'язків, підтримувати громадський порядок на зупинках та в салонах Транспортних засобів.
 • Посадка (висадка) Пасажирів здійснюється лише на встановлених Зупинках та після повної зупинки Транспортного засобу. 
 • Входити в салон транспортного засобу дозволяється післязакінчення виходу Пасажирів через усі двері, крім передніх, а виходити - через усі двері.
 • При вході пасажири повинні дотримуватись черги, а після оголошення про зачинення дверей - припинити посадку.
 •  Входити через передні двері Транспортного засобу мають право Пасажири з дітьми до 7-річного віку, вагітні жінки, особи з явними ознаками інвалідності, громадяни похилого віку, Пасажири, які мають відповідні посвідчення.
 • Розміщення Пасажирів на Зупинці має бути не ближче ніж 0,5 м до краю тротуару. Пасажири зобов’язані чекати Транспортний засіб на тротуарі, посадковому майданчику, а у разі їх відсутності на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху.
 • Пасажири зобов'язані:
 1. оплатити Транспортні послуги, придбавши Квиток, або здійснивши Реєстрацію Електронного квитка в АСООП при вході в транспортний засіб на першому перегоні до наступної зупинки. У випадку провезення Багажу, Пасажири зобов’язані або придбати додатковий Квиток, або здійснити додаткову Реєстрацію Електронного квитка в АСООП. Перевезення Ручної поклажі здійснюється безкоштовно;
 2. до кінця поїздки зберігати Квиток або Картку, за допомогою якої було здійснено Реєстрацію Електронного квитка  в АСООП;
 3. після прибуття на кінцеву зупинку Маршруту (Лінії) звільнити салон Транспортного засобу;
 4. на вимогу Контролера, посадових осіб, зазначених у пункті 8.6 цих Правил, пред’являти для перевірки оплати Транспортних послуг Квиток або Картку, за допомогою якої було здійснено Реєстрацію Електронного квитка в АСООП, документ, який відповідно до законодавства надає право пільгового користування Транспортними послугами;
 5. дбайливо ставитись до обладнання та майна, дотримуватись громадського порядку та чистоти в салоні Транспортного засобу та на Зупинках;
 6. за можливості не затримуватися біля дверей салону Транспортного засобу та не загороджувати Багажем, Ручною поклажею підходи до них;
 7. не заважати входу і виходу Пасажирів, а також відчиненню і зачиненню дверей;
 8. пасажири зобов’язані під час руху Транспортного засобу зберігати особисту безпеку та безпеку дітей, яких Пасажир супроводжує, по можливості стояти обличчям у напрямку руху, триматись за поручні або сидіння тощо;
 9. бути взаємно ввічливими, поступатися місцем особам з обмеженими фізичними можливостям, громадянам похилого віку, пасажирам з дітьми та вагітним жінкам;
 10.  завчасно готуватися до виходу при під'їзді до зупинки призначення та подати сигнал Водієві дзвінком або голосом у разі виходу на зупинці «На вимогу»;
 11. припинити висадку після оголошення Водія про зачинення дверей;
 12. у разі виявлення у салоні Транспортного засобу забутих речей, документів, грошей або інших цінностей здати їх водієві або диспетчерові на кінцевій зупинці Маршруту (Лінії).
 • Пільгові категорії пасажирів зобов’язані при отриманні Транспортної послуги здійснювати Реєстрацію Електронного квитка в АСООП та мати при собі документ, який відповідно до законодавства надає право пільгового користування Транспортними послугами.
 • Пасажирам забороняється:
 1.  відволікати увагу Водіїв під час руху розмовами, придбанням  квитків тощо;
 2.  перебувати в кабіні Водія;
 3.  ухилятися від обов’язку оплати Транспортної послуги, як передбачено розділом 3 цих Правил, а пільговим категоріям від здійснення реєстрації електронного квитка в АСООП;
 4.  при Реєстрації Електронного квитка в АСООП використовувати Персоналізовану картку, яку було видано іншій особі;
 5. провозити: вибухонебезпечні, легкозаймисті, отруйні, їдкі речовини з різким запахом та наркотичні речовини; колючі, ріжучі предмети без належної упаковки; вогнепальну зброю без чохлів та дозволів на насіння та зберігання; [громіздкий багаж розміром більше ніж 100 х 50 х 30 см або вагою понад 40 кг, речі довші за 190 см та діаметром більше 30 см (крім дитячих та інвалідних колясок, велосипедів, що складаються, та лиж), а також тварин (крім дрібних звірів і птахів у клітках, а також собак у намордниках за наявності поводків та котів з пред'явленням відповідних документів на них);
 6. проїжджати в одязі та провозити Багаж, що забруднюють одяг Пасажирів, обшивку салону та сидіння Транспортного засобу;
 7.  перебувати в салоні Транспортного засобу в нетверезому стані, палити, умикати голосно музику, висовуватись з вікон;
 8.  ставити дітей, Багаж чи Ручну поклажу на сидіння;
 9. входити в салон Транспортного засобу з відкритою їжею і напоями;
 10. користуватись аварійним обладнанням без потреби, приводити в дію систему екстреного гальмування та відчинення дверей, а також сигналізацію екстреної зупинки;
 11.  відчиняти двері під час руху і навмисно заважати їх відчиненню або зачиненню на зупинках, крім потреби запобігання нещасному випадку;
 12.  смітити в салоні Транспортного засобу, псувати салон Транспортного засобу та його обладнання, включаючи, але не обмежуючись, викидати з вікон на проїжджу частину сміття та інші предмети;
 13. порушувати громадський порядок.
 • Пасажир має право:
 1.  на безпечний, своєчасний і якісний проїзд до місця призначення,             з урахуванням усіх критеріїв якості надання Транспортних послуг, які повинні бути дотримані Перевізником при наданні Транспортних послуг; 7.10.2. на отримання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про умови і порядок руху та надання Транспортних послуг, на відшкодування завданої йому шкоди;
 2.  у разі виходу Транспортного засобу з ладу під час роботи на Маршруті (Лінії) пасажири, що оплатили вартість транспортних послуг, при пересадці на іншу одиницю рухомого складу повторно вартість проїзду не сплачують (за винятком маршрутного таксі).  7.10.4. безплатно провозити з собою дітей віком до 7 років; 
 3. безплатно провозити з собою Ручну поклажу, одну пару лиж, дитячий візок, санки, велосипед, дрібних звірів і птахів у клітці, собаку в наморднику з коротким поводком, кота, дрібний садовий інвентар у відповідній упаковці. Особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення мають право безоплатно провозити технічні та інші засоби реабілітації, призначені для особистого пересування (крісла колісні, палиці, милиці, ходунки тощо), а також собак-поводирів, що супроводжують осіб з порушенням зору; 
 4.  на вирішення спірних питань щодо надання Транспортних послуг у судовому порядку.

 

8.Контроль оплати Транспортних послуг Пасажирами та відповідальність за безквитковий проїзд

 • Перевірка наявності Квитків у Пасажирів та/або здійснення ними Реєстрації Електронного квитка в АСООП  проводиться Контролером під час руху Транспортного засобу.
 • Для перевірки здійснення Пасажиром Реєстрації Електронного квитка в АСООП за допомогою  картки, Пасажир повинен на вимогу Контролера піднести її до Ручного реєстратора і тримати її в такому положенні до моменту отримання відповідного сигналу.
 • Отримання Пасажиром Транспортної послуги:
 1. без придбання Квитка;
 2. без Реєстрації Електронного квитка в АСООП (в тому числі за допомогою Персоналізованої картки) ; 
 3. з Реєстрацією Електронного квитка в АСООП, але за допомогою Персоналізованої картки іншої особи, а також за відсутності документу, який відповідно до законодавства надає право на пільгове отримання Транспортних послуг;

є безквитковим проїздом та тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу згідно з чинним законодавством.

 • Крім штрафу, Пасажир (окрім Пільгової категорії) повинен сплатити вартість Квитка.
 • Штрафи за порушення даних Правил накладаються  Контролерами і стягуються на місці.
 • При стягненні штрафів порушникам видаються квитанції встановленого зразка,   бланки яких належать до документів суворої фінансової звітності.
 • У разі відмови Пасажира сплатити штраф, він може бути висаджений на найближчій Зупинці, а у разі злісної непокори - доставлений до найближчого органу внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до чинного законодавства.
 • Пасажир з Багажем, забороненим для перевезення, підлягає висадці на найближчій Зупинці.
 • За псування Транспортного засобу або його устаткування, включаючи Реєстратора, але не обмежуючись,  Пасажири несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 • Спірні питання, які виникають між працівниками Перевізника  і Пасажирами в салоні Транспортного засобу вирішуються на місці або керівниками Перевізника, органами місцевого самоврядування, органами державної влади, територіальними органами з питань захисту прав споживачів, а також у судовому порядку.